Maciej Król

Maciej Król

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, uczestnik szkoleń z zakresu prawa upadłościowego organizowanych przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Syndyków, Likwidatorów, Nadzorców Sądowych i Zarządców w Poznaniu. Kilkadziesiąt przeprowadzonych postepowań upadłościowych, zarówno przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Radca prawny z wieloletnim zawodowym doświadczeniem, cechujący się indywidualnym podejściem do Klienta, zawsze starający się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie problemu, indywidualnie dostosowane do potrzeb.